Service Category: Servicii Notariale

Legalizări & Traduceri

– Copii legalizate după înscrisurile sau actele originale deținute de parte.
– Copii legalizate după actele din arhivă emise de biroul notarial.

Prin traducătorii și Birourile de traduceri cu care colaborează biroul notarial, asigurăm servicii de interpretariat la semnarea actelor, traduceri de documente sau legalizarea semnăturii traducatorului.

Apostile & Supralegalizare

Prin serviciile Camerei notarilor publici București, asigurăm servicii de apostilare sau supralegalizare a documentelor întocmite la biroul notarial, pentru folosirea acestora în străinătate.

Servicii de cadastru, publicitate imobiliară și alte servicii prin colaboratori

Biroul notarial oferă servicii privind operațiunile de carte funciară pentru actele instrumentate de noi, extrase informative, intabulari, alipiri, dezmembrări, radieri, notări de antecontracte, etc., sau pentru acte externe, după caz, precum și servicii de cadastru, actualizare cadastrală și prima intabulare prin colaboratorii noștri specializați în domeniu.

Biroul notarial poate obține, în vederea instrumentării actelor notariale aflate pe rolul biroului, extrase informative în format electronic sau certificate fiscale necesare întocmirii actelor notariale, pentru a evita deplasarea clientilor la ghișeu sau la autoritățile fiscale situate în alte localităti.

De asemenea, atunci cand situația o impune, putem ghida clientii noștri spre obținerea sfaturilor unui avocat specialist sau executor judecătoresc, colaboratori ai biroului notarial, pentru soluționarea problemelor specifice în domeniu.