Divorțuri

Divorțuri

Notarul public este competent să soluționeze divorțuri simplificate prin procedură notarială atât pentru cetățeni români cât și pentru cetățeni străini, conform regulilor de competență stabilite de legislația internă și de Regulamentele Europene.
– Divorțuri fără copii minori.
– Divorțuri cu copii minori.
– Convenții între părinți cu privire la minori.
– Formularul european cu privire la hotararile in materie matrimoniala.
– Formularul european cu privire la hotararile in materia raspunderii părintești și privind hotărârile in materia dreptului de vizită pentru minori.
– Acte de lichidare a regimului matrimonial ulterior divorțului.
– Partajul bunurilor comune.