Procuri

Procuri

Atunci când nu puteți semna personal un contract, nu puteți participa personal la dezbaterea unei succesiuni, sau doriți să împuterniciți pe altcineva să se ocupe de anumite operațiuni în numele și pentru dumneavoastră, aveți la dispoziție efectuarea unei procuri notariale. Totodată, Societățile sau persoanele juridice fără scop lucrativ, pot împuternici prin reprezentanții lor legali, o altă persoană sau un specialist, în vederea efectuării unor anumite operatiuni necesare:
– Procuri pentru vânzare.
– Procuri pentru cumpărare.
– Procuri pentru încheierea unui contract de schimb.
– Procuri pentru semnarea unui contract de credit și/sau a unui contract de ipotecă.
– Procuri pentru alipirea sau dezmembrarea unui imobil.
– Procuri pentru încheierea unui partaj.
– Procuri pentru administrare imobil, incheiere contracte de utilitati, incheiere contracte de închiriere sau comodat, înscriere la autoritățile fiscale.
– Procuri pentru ridicarea pensiei.
– Procuri pentru înregistrarea unui autoturism.
– Procuri pentru ridicarea buletinului, a pasaportului sau a documentelor de studii.
– Procuri pentru deschidere sau administrare cont, sau alte operațiuni bancare.
– Procuri pentru participare la licitație.
– Procuri privind dezbaterea succesiunii.
– Procuri pentru reprezentarea in relatiile cu Registrul Comerțului, ANAF, pentru semnatură electronică și acces în Spatiul Virtual Privat, etc.
– Procuri pentru înfiintare Societăți sau alte persoane juridice.
– Procuri pentru depunerea cererii de divorț.