Declarații

Declarații

– Declarații pentru încasarea integrală a pretului dintr-un contract.
– Declarații privind încasarea integrală a unui credit.
– Declarații pentru radierea dreptului de ipotecă.
– Declarații cu privire la acceptarea sau renunțarea la o succesiune.
– Declaratii acord pentru călătorie minori (pentru o perioadă determinată sau pentru o perioadă de maxim 3 ani).
– Declarații privind repozitionarea cadastrală, privind limitele de proprietate, alte declarații necesare pentru efectuarea cadastrului și a intabularii în registrele de Carte Funciară.
– Declarații privind acordul pentru bransamentul la utilități.
– Declarații privind pierderea unui document de identitate, auto sau de studii.
– Declarații de notorietate.
– Declarații privind desemnarea sau revocarea de tutore.
– Declarații privind renunțarea la dreptul de proprietate privată.
– Declarații privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea calității de asociat sau administrator în cadrul unei Societati sau alt organism de conducere.