Servicii de cadastru, publicitate imobiliară și alte servicii prin colaboratori

Servicii de cadastru, publicitate imobiliară și alte servicii prin colaboratori

Biroul notarial oferă servicii privind operațiunile de carte funciară pentru actele instrumentate de noi, extrase informative, intabulari, alipiri, dezmembrări, radieri, notări de antecontracte, etc., sau pentru acte externe, după caz, precum și servicii de cadastru, actualizare cadastrală și prima intabulare prin colaboratorii noștri specializați în domeniu.

Biroul notarial poate obține, în vederea instrumentării actelor notariale aflate pe rolul biroului, extrase informative în format electronic sau certificate fiscale necesare întocmirii actelor notariale, pentru a evita deplasarea clientilor la ghișeu sau la autoritățile fiscale situate în alte localităti.

De asemenea, atunci cand situația o impune, putem ghida clientii noștri spre obținerea sfaturilor unui avocat specialist sau executor judecătoresc, colaboratori ai biroului notarial, pentru soluționarea problemelor specifice în domeniu.