Succesiuni

Succesiuni

În domeniul succesoral, notarul public din cadrul biroului nostru notarial este competent să dezbată succesiunile pentru defuncții care au avut ultimul domiciliu în Mun. București, indiferent de Sector.

Pentru succesiunile cu element de extraneitate (atunci când defunctul era cetățean român dar a avut ultima reședință în străinătate, atunci cand defunctul era cetătean stăin dar a avut ultima reședință în România, sau cand există bunuri situate pe teritoriul României), in conformitate cu Art. 103 din Legea nr. 36/1995 republicata, notarul va fi competent sa dezbata succesiunea:
– În cazul în care ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se află pe teritoriul României, competența aparține notarului public cel dintâi sesizat, cu condiția ca în circumscripția sa să existe cel puțin un bun imobil.
– În cazul în care ultimul domiciliu al defunctului nu este în România, iar în patrimoniul succesoral nu se regăsesc bunuri imobile pe teritoriul României, competent este notarul public cel dintâi sesizat, cu condiția ca în circumscripția sa să existe bunuri mobile.
– În cazul în care ultimul domiciliu al defunctului nu este în România, iar în patrimoniul succesoral nu se regăsesc bunuri pe teritoriul României, competent este notarul public cel dintâi sesizat. Regulile de mai sus se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanelor decedate al căror ultim domiciliu nu este cunoscut.
– De asemenea, în cazul în care în certificatul de deces se precizează doar statul pe al cărui teritoriu defunctul a avut ultimul domiciliu, se aplică în mod corespunzător prevederile de mai sus.

În acest sens Biroul notarial acordă consultații în domeniu, verificări de documente și efectuarea dezbaterilor succesorale pentru cetățenii români sau străini, conform competențelor atribuite.
– Declaratii de acceptare sau de renunțare la succesiune.
– Acte de lichidare a regimului matrimonial efectuate în cadrul dezbaterilor succesorale.
– Succesiuni legale sau succesiuni testamentare.
– Succesiuni internaționale (cu elemente de extraneitate).
– Eliberarea certificatului de calitate de mostenitor, a certificatului de moștenitor, a certificatului de legatar, certificatului suplimentar de moștenitor.
– Eliberarea certificatului european de mostenitor (atunci când exista elemente de extraneitate).
– Partaj între moștenitori cu privire la bunurile moștenite.