Legalizări & Traduceri

Legalizări & Traduceri

– Copii legalizate după înscrisurile sau actele originale deținute de parte.
– Copii legalizate după actele din arhivă emise de biroul notarial.

Prin traducătorii și Birourile de traduceri cu care colaborează biroul notarial, asigurăm servicii de interpretariat la semnarea actelor, traduceri de documente sau legalizarea semnăturii traducatorului.