Service Tag: Technology

Testamente

Biroul notarial oferă sfaturi și soluții pentru dispozițiile cu privire la împărțirea bunurilor după momentul trecerii în neființă atat pentru cetățenii români cât și pentru cetățenii străini:
– Testamente universale.
– Testamente cu titlu universal.
– Testamente cu titlu particular.
– Partaj de ascendent.
– Revocări de testamente.
– Acte cu privire la alegerea regimului aplicabil succesiunii (atunci cand există element de extraneitate).

Dare de dată certă înscrisurilor

Legalizări & Traduceri

– Copii legalizate după înscrisurile sau actele originale deținute de parte.
– Copii legalizate după actele din arhivă emise de biroul notarial.

Prin traducătorii și Birourile de traduceri cu care colaborează biroul notarial, asigurăm servicii de interpretariat la semnarea actelor, traduceri de documente sau legalizarea semnăturii traducatorului.

Apostile & Supralegalizare

Prin serviciile Camerei notarilor publici București, asigurăm servicii de apostilare sau supralegalizare a documentelor întocmite la biroul notarial, pentru folosirea acestora în străinătate.

Servicii de cadastru, publicitate imobiliară și alte servicii prin colaboratori

Biroul notarial oferă servicii privind operațiunile de carte funciară pentru actele instrumentate de noi, extrase informative, intabulari, alipiri, dezmembrări, radieri, notări de antecontracte, etc., sau pentru acte externe, după caz, precum și servicii de cadastru, actualizare cadastrală și prima intabulare prin colaboratorii noștri specializați în domeniu.

Biroul notarial poate obține, în vederea instrumentării actelor notariale aflate pe rolul biroului, extrase informative în format electronic sau certificate fiscale necesare întocmirii actelor notariale, pentru a evita deplasarea clientilor la ghișeu sau la autoritățile fiscale situate în alte localităti.

De asemenea, atunci cand situația o impune, putem ghida clientii noștri spre obținerea sfaturilor unui avocat specialist sau executor judecătoresc, colaboratori ai biroului notarial, pentru soluționarea problemelor specifice în domeniu.