Service Tag: Support

Convenții Matrimoniale

Conform Codului civil, atât cetățenii români, cât și cetățenii străini, pot încheia convenții matrimoniale privind alegerea regimului matrimonial sau schimbarea acestuia, înainte de oficierea casatoriei sau în timpul căsătoriei.
– Convenții matrimoniale pentru alegerea regimului separației de bunuri.
– Convenții matrimoniale pentru alegerea regimului comunității convenționale de bunuri.
– Convenții matrimoniale pentru alegerea regimului comunității legale de bunuri.
– Convenții cu privire la legea aplicabilă efectelor căsătoriei sau divorțului ( atunci cand există elemente de extraneitate)
– Acte de lichidare pentru actualul regim matrimonial și încheierea unei convenții pentru un nou regim matrimonial.
– Partaj de bunuri în timpul căsătoriei.

Declarații

– Declarații pentru încasarea integrală a pretului dintr-un contract.
– Declarații privind încasarea integrală a unui credit.
– Declarații pentru radierea dreptului de ipotecă.
– Declarații cu privire la acceptarea sau renunțarea la o succesiune.
– Declaratii acord pentru călătorie minori (pentru o perioadă determinată sau pentru o perioadă de maxim 3 ani).
– Declarații privind repozitionarea cadastrală, privind limitele de proprietate, alte declarații necesare pentru efectuarea cadastrului și a intabularii în registrele de Carte Funciară.
– Declarații privind acordul pentru bransamentul la utilități.
– Declarații privind pierderea unui document de identitate, auto sau de studii.
– Declarații de notorietate.
– Declarații privind desemnarea sau revocarea de tutore.
– Declarații privind renunțarea la dreptul de proprietate privată.
– Declarații privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea calității de asociat sau administrator în cadrul unei Societati sau alt organism de conducere.

Acte constitutive persoane juririce și hotărâri ale Adunarii Generale a Asociatilor.

– Redactarea și autentificarea actelor consitutive pentru Societăți, Asociații, Fundații, etc.
– Autentificarea sau certificarea hotărârilor AGA.