Service Tag: Ideas

Certificări de Fapte

Conform legii, notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:
– Faptul că o persoană se află în viață.
– Faptul că o persoană se află într-un anumit loc.
– Faptul că persoana din fotografie este aceeași cu persoana care cere certificarea.
– Faptul că o persoană, ca urmare a unei somații sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi și la o anumită oră într-un anumit loc, precum și declarația acesteia.
– Rezultatele tombolelor, tragerilor la sorți, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entități autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competența altor organe.
– Certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competența altor organe.
– Certificarea altor fapte care nu sunt date în competența exclusivă a altor organe.